Procedure in Filing a Complaint

Any person may file a complaint against any personnel who has been discourteous/unhelpful in the course of his/her transaction with the DSWD-CAR .

The following are the procedures in filing a complaint:

  1. Secure from the Public Assistance Desk a copy of Form-2 (Reklamo) which  shall completely filled-up by the complainant .
  2. Submit the duly filled-up Complaint/ Reklamo Form to the Public Assistance Officer (PAO) on duty.
  3. The PAO on duty shall forward all the complaints/ reklamo to the Integrity Development Committee (IDC). The IDC shall meet within 5 working days to make the necessary validations, investigations and recommend necessary action on the complaint.
  4. The complainant shall be informed of the action taken by the office on his/ her complaint within three (3) days after the submission by the IDC of its recommendations;

 

Pamamaraan ng Pagsasampa ng Reklamo

Ang sino mang tao ay maaaring magsampa ng reklamo laban sa sinumang tauhan ng DSWD CAR na walang respeto/ arogante at hindi matulungin sa mga lumalapit na humihingi ng tulong sa ahensiya.

Ang mga sumusunod ay ang mga pamamaraan sa pag-sasampa ng reklamo:

  1. Kumuha ng kopya ng Form 2 – Reklamo sa Public Assistance Desk at ito ay sagutan ng kumpleto;
  2. I-submit ang Form 2 –Reklamo sa Public Assistance Officer (PAO) na naka-duty;
  3. Ang PAO ay ipapaabot ang reklamo sa Integrity Development Committee (IDC). Ang IDC ay magpupulong sa loob ng 5 araw para magsagawa ng imbestigasyon at rekomendasyon tungkol sa reklamo;
  4. Ipaaalam sa nagrereklamo ang aksyon ng opisina sa reklamo nito tatlong araw matapos isumite ng IDC ang rekomendasyon nito tungkol sa reklamo;
Print Friendly, PDF & Email